50 μ. ύπτιο, Ποσειδώνιο (διαδρ. 5 Παπαδοπούλου Ζ.)