100 μ. ελεύθερο αγόρια 10 ετών, Ποσειδώνιο (διαδρ.1 Πασίδης Χ., διαδρ. 4 Λαζαρίδης, διαδρ. 8 Κωνσταντινίδης)