Προαγωνιστικό τμήμα κολύμβησης

 
 
   Τα παιδιά αφού κριθούν έτοιμα για αγωνιστική δραστηριότητα και αφού γίνει και η κατάλληλη ενημέρωση των γονέων, εντάσσονται στο προαγωνιστικό τμήμα. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει αθλητές 9-12 ετών με δελτίο αθλητή κολύμβησης. Η αθλητική δραστηριότητα στις μικρότερες ηλικίες ξεκινά με βασικό στόχο την συλλογή εμπειριών και την βελτίωση των τεχνικών κολύμβησης. Στις μεγαλύτερες ηλικίες δίνεται περισσότερη σημασία στην αγωνιστική δραστηριότητα, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε πως πρόκειται για παιδιά που βρίσκονται στην ανάπτυξη.
Βασικός στόχος του προαγωνιστικού τμήματος είναι οι αθλητές μέσω του ομαδικού πνεύματος και της συμμετοχής σε αγώνες, να κοινωνικοποιούνται αυξάνοντας παράλληλα την αυτοπεποίθησή και την αυτοεκτίμησή τους.
 
 
 
Προπονητής της προαγωνιστικής ομάδας είναι ο Στέλιος Αμπατζίδης πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα κολύμβησης.