ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ KAI ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 
 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ KAI ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «Πήγασος Ημαθίας», σε εφαρμογή του Νόμου και του άρθρου 7 του καταστατικού του και με απόφαση που έλαβε στην 89η συνεδρίαση της 05 Ιουνίου 2021,
Συγκαλεί
Σε ετήσια απολογιστική και τροποποιητική Γενική Συνέλευση τα μέλη, που θα γίνει την Κυριακή 13 Μαρτίου 2021 και ώρα 20:00 μέσω της εφαρμογής Zoom.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Επικύρωση πρακτικών τελευταίας Γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε την 07 Μαρ 2020.
2. Ενστάσεις κατά του πίνακα των μελών.
3. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
4. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2020.
5. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2020.
6. Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2020.
7. Παρουσίαση προϋπολογισμού για το έτος 2021.
8. Τροποποίηση καταστατικού, για την εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4726/2020.
 
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/3 πλέον ενός των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό.
 

 Ο πρόεδρος του συλλόγου

Αθανάσιος Πασίδης

 Ο γενικός γραμματέας

Πρόδρομος Τριγώνης